Házhoz hívás

Kedves Szülők!

Hangsúlyozzuk, hogy amennyiben ténylegesen beteg a gyermekük, úgy a legmagasabb szintű egészségügyi ellátását a rendelőben rendelkezésre álló tárgyi -CRP készülék, strepteszt, vizelet tesztcsík, mellkas RTG, labor, számítógép, nyomtató - és személyi feltételek biztosítják. Gyermekük érdekét az szolgálja, hogy ilyen feltételek között történjen vizsgálata,mert amennyiben ez nem szükséges, nagy eséllyel ápolása orvosi ellátást nem igényel! Kivételes esetekben tartom indokoltnak a gyermekek otthoni ellátását, amit minden ilyen esetben egyénileg mérlegelve, ingyen biztosítok.

A házhoz hívás kényelmi szolgáltatásnak minősülő, opcionális, a házi gyermekorvosi ellátási kötelezettségen felül ellenszolgáltatásért nyújtandó ellátási forma. 1 fő gyermek esetében számla ellenében 25.000 Ft díjazás értékben, 2 gyermek ellátása esetében 30.000 Ft, 3 gyermek esetében 35.000 Ft ellenében történik, mely hétvégén 10.000 Ft hétvégi pótlékkal egészül ki. A szolgáltatás ellenértéke a budapesti taxiszolgálatok tarifáihoz, az egészségügyi magánrendelők, és magánbiztosítók, valamint a hasonló szintű egyetemi végzettséggel rendelkező pl. ügyvédi óradíjak figyelembevételével került meghatározásra.

A házi gyermekorvosi ellátás 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről rendelet által meghatározott társadalombiztosító által finanszírozott egészségügyi tevékenység, mely "feladatait a háziorvos és a fogorvos a rendelőjében, indokolt esetben a beteg otthonában látja el."

Kötelezettségi körbe, rendelet által előírt otthoni ellátás:

"b)13 az újszülöttek, a veszélyeztetett csecsemők és gyermekek szükség szerinti preventív látogatása, ezen túlmenően intézeten kívüli szülés esetén az újszülöttnek a szülés megtörténtétől számított 4-7 napon belül történő meglátogatása",

Indokolt lehet az otthoni ellátás:

- koraszülött gyermekek 1 hónapos státusvizsgálata

- kissúlyú ikrek 1 hónapos statusvizsgálata

- halmozottan sérült gyermek akut megbetegedése

- lélegeztetett beteg gyermek egészségügyi alapellátása

- tartós állapotromlás miatt nehezen mobilizálható gyermek egészségügyi ellátása

- postoperatív, azaz műtét utáni beteg, a műtéttel kapcsolatba nem hozható akut betegségének ellátása, amennyiben nincs a kórház fekvőbeteg ellátásban

- hozzátartozó váratlan elvesztése

- felügyelő gondozó szülő akut megbetegedése (pl. hányás, hasmenés ), mely a gyermek szállítását ellehetetleníti.

Ezen felül az otthoni ellátás kényelmi szolgáltatásnak minősül.