3 év alattiak influenza elleni oltás 2017

Közzététel dátuma: 2017.11.18. 7:21:17

Tisztelt Szülők !

A Vaxigrip tetra adásra a beleegyező nyilatkozatként a lent csatolt (MIT-HGYE_vaxigriptetra_Korrig.pdf) kinyomtatva kérjük gyermeke nevével feltüntve, aláírva oltásra behozni, nyilatkozva rajta, hogy a leírtak figyelembevételével kérik gyermekük oltását.

Influenza elleni oltásokat kedd rendelés elejére foglalt időpontokban javasoljuk beadatni, hacsak tanácsadáson nincsceleve időpontjuk.

Az alábbiakban továbbítom az OGYÉI tájékoztatását a 3 év alatti gyermekek influenza elleni védőoltásával kapcsolatban:

"A gyermekek számára adható influenza elleni oltásokkal kapcsolatban felhívjuk a figyelmüket, hogy a Sanofi-Aventis Zrt. a 2017/2018-as influenza szezonban közforgalmú patikákon keresztül nem forgalmazza a Vaxigrip szuszpenziós injekciót. Ezt a készítményt a kormányhivatalok osztják ki a házi gyermekorvosok számára a kockázati csoportba tartozó 3 éven aluli gyermekek ingyenes oltására.

Közforgalmú gyógyszertárakban a Vaxigrip Tetra szuszpenziós injekcióáll a lakosság rendelkezésére.

Fontos tudni, hogy a Vaxigrip Tetra összetétele és terápiás javallatban szereplő korcsoport lefedettsége nem azonos a Vaxigrip szuszpenziós injekcióval, a két vakcina nem helyettesíthető!

    • A Vaxigrip szuszpenziós injekció három komponensű, míg a Vaxigrip Tetra szuszpenziós injekció négy komponensű influenza elleni védőoltás.
    • A Vaxigrip Tetra szuszpenziós injekció a jelenleg hatályos alkalmazási előírás szerint nem adható 6-36 hónapos gyermekek részére! A Vaxigrip szuszpenziós injekció adható 6 hónaposnál idősebb gyermek számára is.

Három éves kor alatti, nem kockázati csoportba tartozó gyerekek részére a kezelőorvos kérelmezheti a Vaxigripegyedi import beszerzését."

dr. Pintér Beatrix

hivatalvezető megbízásából

A Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező gyógyszerkészítmények behozatalára (az Európai Gazdasági Térségen belülről és kívülről egyaránt) - az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV.28.) ESzCsM rendelet 3. § (5) bekezdésében, valamint 4. § -ában foglaltaknak megfelelően-, járóbeteg- ill. fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás keretében van lehetőség.

Az alkalmazni kívánt gyógyszer igénylését kizárólag a kezelő-, ill. a szakorvos kérelmezheti az erre szolgáló formanyomtatványok beküldésével. A pontosan kitöltött, lepecsételt adatlapot és a 6 hónapnál nem régebbi részletes kórrajzot az Egyedi Gyógyszerigénylések Osztályának kell eljuttatni (egyedi@ogyei.gov.hu).

Az OGYÉI minden igénylés indokoltságát – szükség esetén orvosszakértői tanácsadó testület bevonásával – nyolc munkanapon belül alaposan megvizsgálja és nyilatkozatot ad ki vagy határozatot hoz, attól függően, hogy az EGT-n belülről avagy kívülről történik a gyógyszer behozatala:

    • ha az Európai Gazdasági Térségen belülről származik a készítmény, akkor az OGYÉI nyilatkozik arról, hogy az igénylés valóban indokolt-e;
    • ha az Európai Gazdasági Térségen kívülről származik a készítmény, akkor az OGYÉI az alkalmazás szükségességének vizsgálatát követően engedélyt ad ki.

A gyógyszer alkalmazásáért az orvos vállalja a felelősséget, amelyet aláírásával igazol. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a gyógyszerkészítményt kizárólag az alkalmazási előiratban megadott javallatokra lehet igényelni és alkalmazni. A gyógyszer indikáción kívüli alkalmazása engedély nélkül végzett orvostudományi kutatásnak minősülhet, ami 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető (ld. a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 173/D. §-át).

dr. Gercsák Márta

osztályvezető tisztifőorvos