TÁPPÉNZ

Gyermekápolási táppénz

December. 1.-óta megváltozott a „ gyermek ápolása címén igényelt táppénz megállapításához” címen szereplő nyilatkozat formátuma. Ezért csak az újat fogadják el a MÁK-ban!!!

Javaslom, hogy minden érintettet a jövőben a táppénzes papír mellé ezt a nyomtatványt szíveskedjen kitölteni! (lsd. vonatkozó csatolmány a hirdetmények között)

A gyermekápolási táppénzre jogosultság feltételei megegyeznek a táppénz általános jogosultsági feltételeivel, vagyis, a gyermekápolási táppénzre ugyanazok a biztosítottak

jogosultak, akik saját keresőképtelenségük esetén táppénzben részesülhetnek.

A pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett szülő részére a 12 évesnél

fiatalabb beteg gyermekének ápolása miatti keresőképtelensége esetén jár

gyermekápolási táppénz

A gyermekápolási táppénzre jogosultságnak három alapfeltétele van:

1. a fennálló biztosítási jogviszony,

2. a keresőképtelen személy pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett,

3. az orvos által megállapított és igazolt keresőképtelenség

Gyermekápolási táppénz folyósításának időtartama

A gyermekápolási táppénz folyósításának időtartama elsődlegesen a beteg gyermek

életkorától függ, továbbá attól is, hogy a gyermekápolási táppénzt igénybe vevő szülő

közös háztartásban, vagy egyedül neveli‐e a gyermeket.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyévesnél idősebb gyermek betegsége esetén járó

gyermekápolási táppénzes napok nem a naptári évre vonatkozóan járnak, hanem

a gyermek életkorához igazodóan,

a gyermek születésnapjától a következő születésnapig terjedő időtartamra.

• Egy évesnél fiatalabb gyermek után járó gyermekápolási táppénz

A táppénz az egyévesnél fiatalabb gyermek szoptatása, ápolása címén a gyermek

egyéves koráig időbeli korlátozás nélkül jár.

• Az 1‐3 éves gyermek után járó gyermekápolási táppénz

Az 1 évesnél idősebb, de 3 évesnél fiatalabb gyermek ápolása címén évenként és

gyermekenként 84 naptári nap gyermekápolási táppénz folyósítható.

• A 3‐6 éves gyermek után járó gyermekápolási táppénz

A 3 évesnél idősebb, de 6 évesnél fiatalabb gyermek ápolása címén évenként és

gyermekenként 42, egyedülállónak 84 naptári nap gyermekápolási táppénz folyósítható.

• A 6‐12 éves gyermek után járó gyermekápolási táppénz

A 6 évesnél idősebb, de 12 évesnél fiatalabb gyermek ápolása címén évenként és

gyermekenként 14, egyedülállónak 28 naptári nap gyermekápolási táppénz folyósítható.

Amennyiben a szülő az 1 évesnél idősebb gyermeke után ‐ a gyermek legutóbbi

születésnapját követően ‐ gyermekápolási táppénzben részesült, ezt az időtartamot,

mint "gyermekápolási táppénz előzményt" az itt felsoroltak szerint igénybe

vehető napokból le kell vonni és csak a fennmaradó időtartamra jogosult a szülő

a gyermekápolási táppénz