BCG OLTÁSOK PÓTLÁSA

Közzététel dátuma: 2015.10.19. 20:25:22

Az átütemezett BCG oltások pótlását, az oltások lebonyolítását a fekvőbeteg intézetekben az alábbiak figyelembevételével kell végrehajtani:

Az elmaradt BCG oltások pótlásának időpontja

Az elmaradt BCG oltásokat a csecsemők védelmének érdekében minél előbb, lehetőleg október hónap folyamán kell elvégezni.

Az oltás helyszíne

Az oltások pótlását a fővárosi és Pest megyei illetékességű gyermekek esetén a születési helyük szerinti intézményben kell elvégezni.

Az oltandók köre

Oltandók azok a csecsemők, akik az átmeneti BCG oltóanyag hiány miatt 2015. július második fele és szeptember közepe között nem kapták meg a BCG oltást a szülészeti intézményben. Emellett azokat a csecsemőket is BCG oltásban kell részesíteni, akiknek az előzőekhez képest korábban volt esedékes a BCG oltása, de az oltóanyag korlátozott mennyisége miatt a pótlásra eddig nem kerülhetett sor. (A pótlások felfüggesztésére vonatkozó rendelkezést a JKF/10544-1/2015. számú körlevél tartalmazta.)

Az oltóanyag

A BCG oltások pótlására a már 2012/2013-ban is alkalmazott bolgár BCG vakcinát biztosítjuk, amellyel jelenleg az újszülöttek oltását is végzik.

A területi védőnők feladata

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendelet 3. § d-h) pontja alapján a területi védőnők – a kijelölt kórházi kapcsolattartóval való egyeztetés után - tájékoztatják a szülőket a csecsemők BCG oltásának helyéről, és időpontjáról. A tájékoztatáshoz segítségül - a területi védőnők részére – 1. számú mellékletként megküldöm a szülői Tájékoztatót BCG védőoltás esedékességéről.

2. számú mellékletünk tartalmazza a fekvőbeteg intézetekben - az SE kivételével, melyet a későbbiekben küldünk meg - oltásra kijelölt helyszíneket (cím, épület, emelet, szoba), a pontos oltási időpontokat (kijelölt nap/napok, óra), valamint a kijelölt kapcsolattartók nevét és elérhetőségüket.

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

Aláírásommal igazolom, hogy a BCG védőoltásról szóló tájékoztatást, valamint az oltóhelyen a megjelenésről szóló értesítést (.....sz.) megkaptam és átvettem.

Dátum: .............................................. ...........................

Tájékoztató BCG Védőoltás Esedékességéről és felhívás az oltóhelyen történő megjelenésre (....sz.)

(A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló többszörösen módosított 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 5.§ és 15.§ alapján.)

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Gyermeke születését követően az átmeneti oltóanyaghiány miatt nem volt lehetőség a BCG oltás beadására. Az oltóanyag újra elérhető, ezáltal a kötelező védőoltás pótolhatóvá vált.

Értesítem, hogy ................................................................................ nevű

gyermeke, születési helye:.........................................................................

születési ideje:............................................................................................

TAJ száma:................................................................................................

tartózkodási címe: ....................................................................................

kötelező BCG (Bacillus Calmette-Guérin) védőoltásának

Beadási helyszíne:....................................................................................... ....................................................................................................................

Időpontja:...................................................................................................

Kérem, szíveskedjék a fent megadott helyszínen (címen) és időpontban gyermekével megjelenni és magával vinni a Gyermek-egészségügyi kiskönyvet.

Ha bármilyen okból a fenti címen és időpontban nem tud megjelenni, akkor szíveskedjék értesíteni, illetve ha gyermeke a védőoltását már megkapta, vagy a védőoltás beadása alól végleges mentességet kapott, akkor ezt igazolni.

Tájékoztatom arról is, hogy amennyiben gyermeke kötelező védőoltása, megalapozott orvosi indok nélkül - többszöri értesítés ellenére - elmarad, akkor a fővárosi/megyei Kormányhivatal illetékes kerületi/járási Népegészségügyi Osztálya a védőoltás beadását határozattal rendeli el.

A védőoltással kapcsolatos információk, szükséges tudnivalók a túloldalon olvashatók.

Fontos, hogy még a védőoltás beadása előtt tájékozott legyen!

Tuberculosis (gümőkór) ellen Magyarországon minden egészséges újszülöttet még a szülészeti intézményben, de legkésőbb 4 héten belül BCG oltóanyaggal védőoltásban részesítenek. A késleltetett BCG oltás nem befolyásolja a csecsemőkori oltások ütemezését. BCG oltáshoz képest bármilyen intervallumban kezdhetők az életkor szerint kötelező és ajánlott oltások. A vakcinát hazánkban több évtizede alkalmazzák a gümőkór megelőzésére. A gyermekkori megbetegedések előfordulásának kiemelkedően kedvező alakulása elsősorban az újszülöttek igen magas arányban végrehajtott BCG oltottságának köszönhető.

Az oltás helyi reakciója nyomán a védőoltást követően 2-4 hét múlva 10 mm-t általában meg nem haladó átmérőjű, vörös, kékesvörös csomó képződik az injekció helyén, amely maximális nagyságát 4-6 héttel az oltás után éri el. A csomó közepe gyakran beolvad és kiürül, majd pörkösödik, vagy felszínes gennyező fekély képződik, amely lassan feltisztul és legkésőbb 4 hónappal az oltás után kis fehér heggel gyógyul. Ezzel egy időben a hónalji nyirokcsomók is megduzzadhatnak.

Amennyiben az oltási fekély 10 mm-nél nagyobb vagy a hónalji nyirokcsomóban tályog képződik, arról haladéktalanul értesíteni kell a gyermek háziorvosát.

A védőoltást követő reakciókról tájékoztassa gyermeke háziorvosát!

Dátum: ...................................................................

...............................................................

PH. az Ön védőnője

Védőnői szolgálat neve: ......................................................................................

címe: ...................................................................................................................

telefonszáma:......................................................................................................